2 Απρ 2012

Απομακρύνεται όποιος δεν πιάνει τον στόχο

Τα πρώτα συμβόλαια με τους στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς που κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να “πιάνει” έχουν διάρκεια 18 μηνών. Στην περίπτωση που ο έφορος αποτύχει, τοτε θα αντικαθίσταται.

Στο πλαίσιο της τόνωσης των εσόδων οι πρώτοι που υπέγραψαν είναι οι έφοροι και έπονται αυτές τις ημέρες οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ.


Ο έλεγχος των στόχων θα γίνεται κάθε τρεις μήνες. Σε πρώτη φάση θα υπάρχει προειδοποίηση και στην περίπτωση που οι στόχοι έχουν “ξεφύγει” τότε θα υπάρχει αυτόματη απομάκρυνση του υπαλλήλου από τη θέση.


Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το υπουργείο για όλες τις εφορίες της χώρας είναι μεγάλοι:


Είσπραξη 2 δισεκατομμυρίων από ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα μισά χρήματα πρέπει να έχουν εισπραχθεί ως τον Ιούνιο.


Είσπραξη του 20% των οφειλών που θα βεβαιωθούν μέσα στο 2012.


300 έλεγχοι βάσει του νέου προγράμματος υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή.


325 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και 1.300 έλεγχοι σε αυτοαπασχολούμενους με μεγάλη περιουσία.


10.000 έλεγχοι ΦΠΑ και είσπραξη 20% των βεβαιωμένων φόρων.Από τον Ιούνιο, μετά τις εκλογές ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως αναφέρει το "Έθνος", επήλθε συμφωνία με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες και έτσι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καθίσουν στα θρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πιθανότερο είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να γίνει με βάσει τα προσόντα τους, την εμπειρία τους, αλλά και από ένα τεστ δεξιοτήτων.

Το εν λόγω γραπτό τεστ θα περιέχει 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ενώ θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Από τις 80 ερωτήσεις οι 40 θα αφορούν ερωτήσεις γενικών διοικητικών θεμάτων και οι άλλες 40 θα είναι ερωτήσεις εξειδικευμένες κατά κλάδο υπαλλήλων.

Σε κάθε υπάλληλο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θα βαθμολογούνται μεταξύ 25-30% οι σπουδές του, από 10-15% η επιμόρφωσή που έχει λάβει, από 30-35% η εμπειρία, από 5-10% οι ξένες γλώσσες και το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από το αποτέλεσμα του τεστ αξιολόγησης που αναφέρει λίγο πριν.

Το τεστ θα έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν αυτόματα αφού η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια δεν αφορούν πρόσληψη, ή προαγωγή, αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου